Skötsel

  • Användning och skötsel

    Utsätt inte produkten för extrem värme eller kyla. Inte heller för tända ljus, cigaretter, cigarrer, eld osv. Du får inte kasta eller försöka böja produkten eftersom hårdhänt behandling kan skada produkten. Måla inte produkten eftersom färgen kan täppa igen mikrofonen eller eventuella rörliga delar och därigenom förhindra normal användning. Försök inte att plocka isär elektroniken. Produkten innehåller inga delar du kan reparera själv. Service ska endast utföras av Spintsos servicecenter. Sköt om produkten väl. Förvara den rent och dammfritt.

Strömförsörjning

  • Anslut endast till strömkällor angivna på produkten. Se till att sladden inte skadas när du drar ur den från vägguttaget. Håll i adaptern och inte i sladden. Se till att sladden är placerad så att ingen riskerar att kliva eller att snava på den eller på annat sätt skada den.
  • För att minska risken för stötar bör du dra ur kontakten från alla strömkällor innan du rengör laddaren eller Spintso. Laddaren får inte användas utomhus eller där det är fuktigt.

Information om batteriet

Ladda batteriet eftersom det inte är fulladdat vid leverans. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i 5-6 timmar innan du använder Spintso första gången. Batteriet kan endast laddas under temperaturförhållanden mellan +5°C (+41°F) och +45°C (+113°F). Ett laddningsbart batteri håller länge om det sköts på rätt sätt. Använd endast rekommenderad batteriladdare. Det kan vara farligt att använda andra batteriladdare. Garantin täcker då inte skadar p.g.a. detta. Utsätt inte batteriet för extrema temperaturer, aldrig över +60°C (+140°F) För bästa batterikapacitet bör du använda Spintso under normalförhållanden.