VISION/MÅL

Spintso är det ledande företaget i världen på smarta mobila verktyg till idrottsdomare.

Mål

Spintso ska på 5 år vara ledande aktör på marknaden. Styrelsen bedömer att det teoretiska totalvärdet för marknaden för Spintsos produkter uppgår till ca 300 miljarder kr, om alla domare köper alla bolagets produkter. 

Bolagets bedömer att av 300 miljarder utgör bolagets målmarknad 8,7 miljarder. Styrelsens bedömning är att bolaget dessutom inom några år tillsammans med idrottsförbund utvecklat nya tjänster till media, spelbolag och privatpersoner som genererar löpande intäkter till bolaget. 

OM OSS/IR - Vision - ctl00_cph1_topimg_img