STYRELSE

 Fredrik Crafoord

Ordförande, Djursholm

Född 1969
I styrelsen sedan 2020

Studier i ekonomi SU 1989-1993. Fredrik har arbetat i finansmarknaden sedan 1994 på H&Q FK AB som trader 1994-1998, Sundal Collier ASA som tradingchef 1998-2000, ORC Software 2000-2001 som Business Developer, HQ Bank AB 2001-2010 bland annat som vice VD och chef Investment Banking, 2012-1014 Carlsquare AB som partner, 2014- på Crafoord Capital Partners AB. Fredrik är ledamot i 13 bolag varav 3 är noterade.

Fredrik Crafoord innehar via Crafoord Capital Partners AB följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 9 471 932

Mark_B.jpg.png

Mark Baljeu

Ledamot, Leksand
Född 1976
I styrelsen sedan 2010
Civilekonom Högskolan Dalarna. Mark har stor erfarenhet från företagsledning, utveckling, försäljning och marknadsföring. Mark var under 2019-juni 2020 VD och styrelseledamot i Hancap AB samt under åren 2013-2017 VD/Koncernchef Grönklittsgruppen AB. 2008-2013 verkade han som marknadschef och verksamhetschef för O-ringen. Under 2000-2008 startade och drev han reklambyrån Sprida i Borlänge. För närvarande arbetar han främst med styrelsearbete och interims uppdrag.

Mark Baljeu innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 961 333

 Roro.jpg

Roro Yakoub
Ledamot och grundare, Falun

Född 1968
I styrelsen sedan 2005
Elteknisk gymnasieutbildning. Roro har stort fotbollsintresse och erfarenhet som fotbollsspelare div 2-6, och har varit egen företagare sedan 1989, med lång erfarenhet som utmärkelser, bla Alfred Nobels SKAPA-jobbat inom säkerhetsindustrin mellan åren 1992-2005. Teknisk chef, FoU spå Spinsto tom 2020. arbetar idag på Saintpro AB.

Roro Yakoub innehar följande värdepapper utgivna av bolaget: Stamaktier 973 664

 

Tomas Nyberg
Ledamot, Uppsala
Född 1967
i styreslen sedan 2020

Tekn. dr, docent. Tomas tog civilingenjörsexamen från teknisk fysik-programmet 1992 och disputerade inom ämnet elektronik 1998. Han har sedan dess jobbat på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och har handlett flera doktorander och bedrivit egen forskning. Vidare har  han undervisat inom halvledarelektronik, elektronik och vakuumteknik på såväl grundläggande nivå som forskarnivå. Han är uppfinnare till flera patent och är medförfattare till ca 70 vetenskapliga artiklar i fackvetenskapliga tidskrifter.

Tomas Nyberg innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget. Stamaktier 345 816