STYRELSE

 

 Frank_Teneberg.jpg Styrelseordförande Frank Teneberg
Täby
Född 1957
I styrelsen sedan 2011
Civilingenjör KTH. Frank har 11 års erfarenhet som vd i det då OTCnoterade Folkebolagen AB samt ytterligare sju år som Försäljningschef på Stockholmsbörsen (nuvarande NASDAQ). Han har dessutom ägt och drivit två företag som stått under Finansinspektionens övervakning: ett optionsmäklarföretag; Scandinavian Brokers AB och ett fondbolag; Turnpoint Asset Management AB. För närvarande arbetar han främst med styrelsearbete.Frank är ledamot i nio olika bolag varav tre är börsnoterade. Frank Teneberg innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 266 000
 Christer.jpg

Christer Sjölund
Ledamot, Borlänge
Född 1949
I styrelsen sedan 2010
Civilingenjör Linköpings Universitet.
Christer har över 35 års erfarenhet av management både nationellt och internationellt, i företag som Securitas, ABB och Benders. Under åren 2000-2010 var han vd på Dalatravet. Christer var ledamot i IK Brages i över 10 år och är idag ledamot i Dalarnas Fotbollsförbund. Christer Sjölund innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 60 000

 Mark_B.jpg.png

Mark Baljeu
Ledamot, Leksand
Född 1976
I styrelsen sedan 2010
Civilekonom Högskolan Dalarna. Vd/Koncernchef Grönklittsgruppen AB 2013-2017. Mark har stor erfarenhet från försäljning och projektledning. Under 2000-2008 startade och drev han reklambyrån Sprida i Borlänge. 2008-2010 var han marknadschef och mellan 2010-2013 var han verksamhetschef på O-Ringen. Mark Baljeu innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 961 333

 Andreas_Hedbom.jpg

Andreas Hedbom
Ledamot, Leksand
Född 1971
I styrelsen sedan 2011
Civilekonom, Uppsala universitet. Vd Monark Exersice sedan 10 år tillbaka. Andreas har gedigen uppbyggnad av distributörs nätverk i fritidsbranschen. Dessutom erfarenhet av inköp av produktion i Asien. Han engagerar sig regional utveckling och är styrelseordförande i Industrikraft Västerdalarna. Andreas var under åren 1998-2001 produkt/försäljningsansvarig på Digital Media kommunikation. Andreas Hedbom innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget: Stamaktier 20 000

 Roro.jpg

Roro Yakoub
Ledamot, Falun

Född 1968
I styrelsen sedan 2005
Elteknisk gymnasieutbildning. Teknisk chef, FoU samt Spintsos grundare. Roro har stort fotbollsintresse och erfarenhet som fotbollsspelare div 2-6, och har varit egen företagare sedan 1989, med lång erfarenhet som utmärkelser, bla Alfred Nobels SKAPA-jobbat inom säkerhetsindustrin mellan åren 1992-2005. Roro Yakoub innehar följande värdepapper utgivna av bolaget: Stamaktier 1001 700

 Magnus_Eriksson.jpg

Magnus Eriksson
Ledamot, Tyresö
Född 1966
I styrelsen sedan 2015
Civilingenjör KTH. Under senaste 18 åren ledande befattningar inom Celsius, SAAB och Telephonics Sweden, varav de sista sju åren som VD för Telephonics Sweden. Magnus har lång erfarenhet av produkt- och systemutveckling för produkt och projektledning av framförallt radiosystemsprodukter. Därigenom har Magnus Eriksson erhållit kunskaper inom företagsledning, kontakter, utveckling av interna processer, produktutveckling samt produktionsstyrning. Idag är Magnus Eriksson vd för medicinteknikföretaget MedClair AB. Magnus Eriksson innehar följande värdepapper utgivna av bolaget: 8 000 stamaktier