PRESSMEDDELANDE

Registrera dig längst ned på sidan för pressmeddelande via mail.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB´s (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma 
Stockholm, 15 januari 2021
Klicka här  för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB´s (publ) erhåller internationell genombrottsorder
Stockholm, 11 december 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB´s (publ) kallelse till extra bolagsstämma 
Stockholm, 11 december 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB´s (publ) återkallar förslag till incitamentsprogram
Göteborg, 4 december 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB´s (publ) helägda dotterbolag Medclair AB anställer ny verkställande direktör
Göteborg, 30 november 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME
Göteborg, 26 november 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) utfser Mikael könig som koncernchef och förslag till incitamentsprogram
Borlänge, 16 november 2020
Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) utfall i apportemission och beskrivning av Medclair AB (publ)
Göteborg, 9 oktober 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.
Klicka här för att ta del av beskrivningen

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) pågående nyemission av aktier mot betalning av apportegendom förlängs till fredag 9 oktober
Borlänge/Göteborg, 30 september 2020


Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Beslut av extra bolagsstämma 18 september 2020
Borlänge/Göteborg, 18 september 2020


Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ)  Kallelse till extra bolagsstämma 
Göteborg, 21 augusti 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Medclair AB (publ)
Göteborg, 18 augusti 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2020
Göteborg, 18 augusti 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Beslut av årsstämma 10 juni 2020
Borlänge/Göteborg, 10 juni 2020


Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) kallar till årsstämma 10 juni 2020
Borlänge/Göteborg, 30 April 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Förtydligande om bolagets informationspolicy
Göteborg, 25 februari 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Bokslutskommuniké 2019
Borlänge, 21 februari 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Riktad nyemission
Göteborg, 28 januari 2020

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2019
Göteborg, 22 Augusti 2019

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) kallar till årsstämma 21 maj 2019
Borlänge/Göteborg, 23 April 2019

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ)  Bokslutskommuniké 2018
Borlänge/Göteborg, 21 februari 2019

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018
Göteborg, 23 Augusti 2018


Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ)  Utfall nyemission
Göteborg, 9 Juli  2018

Klicka  här för att ta del av pressmeddelandet

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ)  publicerar informationsmemorandum
Borlänge, 25 Maj 2018

Klicka  här för att ta del av pressmeddelandet

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Beslut av årsstämma
Borlänge, 17 Maj 2018

Klicka  här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) kallar till årsstämma 16 maj 2018
Göteborg, 17 April 2018

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - 
Spintso International AB (publ) Bokslutskommuniké 
2017
Borlänge, 16 Februari 2018

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

 
PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Stockholm, 25 Augusti 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

 

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) Beslut av årsstämma
Borlänge, 19 Maj 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) deltar på NGM Live 16 maj kl 15.00
Göteborg, 9 Maj2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) kallar till årsstämma 18 maj 2017
Göteborg, 6 April 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) gör inbrytning på en ny sport, Handboll
Göteborg, 30 Mars 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på NGM Nordic MTF
Göteborg, 27 februari 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

PRESSMEDDELANDE - Spintso International AB (publ) listas på NGM Nordic MTF
Borlänge, 22 februari 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Spintso International har ansökt om notering på NGM Nordic MTF
Göteborg, 2 februari 2017

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Överenskommelse har träffats avseende Spintos ägarförhållanden, och registreringsanmälan är
inskickad till Bolagsverket.
Borlänge, 14 december 2016

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.


PRESSMEDDELANDE - Noteringsprocessen försenad
Borlänge, 14 november 2016

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet. 


PRESSMEDDELANDE - Utfall från spridningsemissionen
Borlänge, 11 oktober 2016

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.    


VIDEOINTERVJU MED VD
Vår VD Peter Evertssons presentation på Aktiedagen 12 september. Se den här!

Klicka in här för att höra och se Analysguiden.se intervju med Peter.