NOMINIERINGSKOMMITTÈ

  Jan_Nilsson.jpg

Jan Nilsson
Ledamot, Borlänge 
1963
238 000 aktier via SpearWall AB
janne@spearwall.se


Roro.jpg

Roro Yakoub
Ledamot, Falun
Född 1968
1 001 170 aktier

Mark_B.jpg.png  
Mark Baljeu
Sammankallande, Leksand
Född 1976
961 333 aktier