AKTIEÄGARE

Ägarförhållanden per den 30 juni 2020

 

Ägare

Stamaktier Kapital och röster 
City Capital Partners AB/ Fredrik Crafoord2 336 63622,27%
Thomasson Anders 1 461 33513,93%
Peter Evertsson1 003 3339,57%
Roro Yakoub973 6649,28%
Mark Baljeu961 3339,17%
Monotarg Ltd764 3647,29%
Robert Celsing278 0002,65%
Frank Teneberg 267 000
2,55%
SpearWall AB238 0002,27%
Avanza pension141 4991,35%
Övriga2 071 95719,76%
Totalt: 10 487 121100,0%