AKTIEÄGARE

Ägarförhållanden per den 30 juni 2019

 

Ägare

Stamaktier Kapital och röster 
Thomasson Anders  1 461 333 17,7%
Monotarg Ltd 1 081 476 13,1%
Evertsson, Peter  1 053 333 12,8%
Yakoub Roro 974 427 11,8%
Baljeu Mark  961 333 11,7%
Övriga 2 705 219 32,8%
Totalt:  8 237 121 100,0%