AKTIEÄGARE

Ägarförhållanden per den 31 augusti 2018  

 

Ägare

Stamaktier Kapital och röster 
Thomasson Anders  1 461 333 17,7%
Monotarg Ltd 1 081 476 13,1%
Evertsson, Peter  1 053 333 12,8%
Yakoub Roro 1 001 700 12,2%
Baljeu Mark  961 333 11,7%
Övriga 2 677 946 32,5%
Totalt:  8 237 121 100,0%