AKTIEÄGARE

Ägarförhållanden per den 31 oktober 2020

 

Ägare

Stamaktier Kapital och röster 
Familjen Szabó privat och via bolag10 551 29417,44%
City Capital Partners AB/ Fredrik Crafoord
9 471 93215,66%
Masify Capital AB6 000 0009,92%
Dividend Sweden AB5 070 7508,38%
Övriga25 758 80242,58%
Totalt: 60 492 057100,0%