Utfall från spridningsemissionen

2016-10-11

Spintso International AB (publ) har slutfört den spridningsemission som beslutades den 28 juni 2016, med teckningsperiod från och med den 26 augusti 2016 till och med den 28 september 2016.

 I nyemissionen, som omfattade högst 1 145 900 aktier, tecknades 877 572 aktier, vilket innebär en teckningsgrad om 76,6 procent. Den genomförda emissionen medför att Bolaget tillförs 4,2 MKr, före emissionskostnader.

”Vi är glada över emissionsresultatet, och ser nu fram emot att kunna genomföra våra expansionsplaner.” säger Peter Evertsson, vd för Spintso International. ”Särskilt glädjande är att vi i våra presentationer kunnat peka på hur stor marknad världens idrottsdomare faktiskt utgör. Tack vare förtroendet från våra nya aktieägare kommer vi nu att kunna accelerera bygget av ett starkt varumärke i sportbranschen.”

Spintso International har ansökt om notering vid Aktietorget. Förutsatt att ansökan godkännes beräknas första handelsdag infalla den 31 oktober 2016. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,6 Mkr.

För mer information, kontakta verkställande direktören Peter Evertsson, 070 2665300. 

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över.  Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare.

Ny sida