Svenska Innebandyförbundet ny samarbetspartner

2020-01-29
svensk-innebandy-logo-färg-svarttext-liggande.png

 Svenska Innebandyförbundet ingår samarbete med Spintso International som utvecklar mobila verktyg för idrottsdomare.

 Möjligheten att kommunicera med varandra i headset har blivit ett oumbärligt verktyg för innebandydomare, inte bara på elitnivå. Tekniken ger möjlighet att hjälpa varandra med bedömningar på plan och att tillsammans oftare fatta rätt beslut. Snabbare kommunikation mellan domarna ger också färre och kortare spelavbrott och bidrar därmed till en mer attraktiv upplevelse för publiken.

Vi är glada att vi inlett detta samarbete med Spintso International som har produkter av hög kvalité och en välfungerande distribution och service i Sverige, säger Mattias Linell Domarkoordinator på Svenska Innebandyförbundet. 

Det ska bli kul att samarbeta med Innebandysverige, en växande fartfylld sport, där vi förhoppningsvis kan bidra till att utveckla domarskapet och sporten, säger Peter Evertsson.

Frågor eller mer information:

Peter Evertsson, VD Spintso international, 0702- 66 53 00, peter.evertsson@spintso.se, www.spintso.se

Mattias Linell, Domarkoordinator Svenska Innebandyförbundet, 0702- 79 95 11, mattias.linell@innebandy.se, www.innebandy.se

Svenska Innebandyförbundet ny samarbetspartner