Spintso International har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

2017-02-02

PRESSMEDDELANDE

Göteborg, 2 Februari 2017   

Spintso International har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

Styrelsen för Spintso International har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel vid handelsplatsen NGM Nordic MTF, med planerad första handelsdag 3 mars 2017.

”Vi är glada över att nu kunna meddela konkreta nyheter om noteringen av Spintsos aktie” säger Bolagets styrelseordförande Frank Teneberg.

I samband med den spridningsemission som genomfördes under september 2016 presenterades planer på notering av Spintsos aktie vid en annan marknadsplats än Nordic MTF. Noteringskommittén vid den tidigare aktuella marknadsplatsen uttryckte sent i processen ett oväntat krav på att en av Bolagets huvudägare, Anders Lagerberg, skulle avveckla eller kraftigt reducera sitt innehav. Styrelsen genomförde  en sammantagen analys av grunderna för det framlagda kravet och av de konsekvenser för Bolagets verksamhet och övriga aktieägare som kravet skulle medföra.  Vidare utvärderades noteringsprinciperna hos andra MTF-handelsplatser, främst med avseende på tydlighet och konsekvensvid regeltillämpning.

Slutsatsen blev att noteringsplanerna för Spintso ändrades, och att ansökan om notering vid Nordic MTF nu inlämnats till NGM. Vid tidpunkten för publiceringen av detta pressmeddelande har slutligt godkännande ännu inte erhållits. Styrelsen för Spintso är emellertid av uppfattningen att Bolagets ägarstruktur inte kommer att utgöra ett hinder för godkännande, mot bakgrund av kända fakta och omständigheter.

”Vi förstår att våra nytillkomna aktieägare har undrat vad som pågått och varför det dragit ut på tiden. Vi beklagar denna oväntade fördröjning som dessutom tagit resurser från Bolagets operativa verksamhet, och ser nu framåt emot att rapportera om Spintsos verksamhet och utveckling.”, avslutar Teneberg.  

Spintso International AB kommer nyhetstjänst om framtida nyhetsdistribution. Tidigare pressmeddelanden kan läsas på www.spintso.com.

 

För mer information, kontakta styrelseordförande Frank Teneberg, 070-588 74 15.

 

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över.  Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare.

 

Spintso International har ansökt om notering på NGM Nordic MTF