Noteringsprocessen försenad

2016-11-14

PRESSMEDDELANDE


Borlänge, 14 november 2016                                                                                

Noteringsprocessen försenad  

Noteringsprocessen i Spintso International AB (publ) har försenats. Skälet till förseningen är relaterad till pågående förändringar i ägarstrukturen gällande bolagets största ägare. 

Ägarförändringen sker som en konsekvens av de omfattande förändringar i styrelsesammansättningarna vilka under oktober skedde i andra bolag där Lagerberg innehar större ägarandelar. Ett minskat inflytande bedöms av såväl Lagerberg som av Spintsos styrelse undvika
eventuella risker att omständigheter kring Lagerbergs övriga innehav skall påverka Spintsos verksamhet, notering eller övriga ägarkrets. 

Styrelsen bedömer att notering av Bolagets aktie kommer att kunna genomföras före årsskiftet. 

Av samma skäl som ovan är Bolagets nyemission ännu inte registrerad. Styrelsen har nu beslutat att anmäla delregistrering av nyemissionen hos Bolagsverket under denna vecka.  

”Vi beklagar att noteringsprocessen dragit ut på tiden”, säger Spintsos styrelseordförande Frank Teneberg. ”Vi konstaterar att Spintso efter den avslutade spridningsemissionen uppfyller noteringskraven, men styrelsen är av uppfattningen att de pågående förändringarna i ägarbilden måste slutföras för att ge aktiemarknaden en klar bild över Bolagets ägarförhållanden inför den kommande handelsstarten.”

Närmare information, med uppgift om ny planerad första handelsdag, kommer att offentliggöras så snart den nya tidplanen fastlagts.

För mer information, kontakta styrelseordförande Frank Teneberg, 070-588 74 15.

 Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över.  Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare.

Noteringsprocessen försenad

Noteringsprocessen försenad