INVESTOR RELATIONS

Spintso International AB´s aktier, kortnamn SPIN-MTF, är listade på Nordic- Nordic MTF som är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. Första handelsdag är planerad till 3 mars 2017.

Spintso följer de regler som är stipulerade och reglerade i ett avtal med Nordic MTF. Bolagets informationspolicy säkerställer hög kvalité på den interna och externa informationen.

Spintso´s revisor är Anders Hassis, Dalrev Revision & Redovisning AB.

För all kursinformation (NGM) klicka här www.ngm.se  


bloggbild4.jpg