Garanti/Service

För att få mesta möjliga utbyte av din nya Spintsoprodukt rekommenderar vi att du följer några enkla råd:

· Läs säkerhetsföreskrifterna.
· Läs alla villkor och bestämmelser för garantin.
· Spara originalkvittot ( orderbekräftelsen ). Det krävs för att få produkten reparerad under garantin.

Om dina produkter behöver garantiservice/reparation:
Ska du fylla i serviceblanketten (klicka här
och returnera den tillsammans med varan och kopia på orderbekräftelsen = kvitto till denna adress:
Spintso, G-Lab21 Västra Hamngatan 7C, 411 17 Göteborg

Vår garanti

Spintso garanterar att  produkterna inte har några brister vad gäller material och funktion, vid tidpunkten för inköp av konsumenten och under en därpå följande period av två år i enlighet med nedanstående villkor. Garantin täcker inte batteriets livslängd.

Det här gör vi

Om det under garantiperioden, vid normal användning , uppstår fel på produkter beroende på brister i material eller funktion, skall Spintsos servicecenter, efter egen bedömning, antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med nedanstående villkor.

Villkor

1. Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto (orderbekräftelsen )som säljaren har utfärdat till köparen med information om inköpsdatum och produktens serienummer tillsammans med produkten som ska repareras eller bytas ut som uppgavs vid köpet. Spintso förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort eller ändrats efter det att produkten första gången köpts från Spintso International AB.

2. Om Spintso reparerar eller byter ut produkten täcks den reparerade eller nya produkten av original garantin under den återstående garantitiden eller under nittio dagar från och med datumet för reparationen. Utbytta felaktiga delar tillfaller Spintso.

3. Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av felaktig användning eller hantering, inklusive, utan att begränsas därtill, annan användning av produkten än sådan den är avsedd för, eller användning som avviker från Spintsos instruktioner om användning och underhåll. Garantin täcker inte heller fel som uppstår på grund av olyckshändelse, modifiering eller annan ändring eller Force majeure.

4. Denna garanti täcker inte fel på produkten som har uppstått genom reparationer som utförts av icke Spintso auktoriserade serviceverkstäder eller personer.

5. Garantin täcker inte fel på produkten som har orsakats av tillbehör som inte är orginaltillbehör från Spintso.